YönetimDr. Öğr. Üyesi Vahit CELAL

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı

vcelal@bartin.edu.tr