Bölüm Hakkında

Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Bartın Üniversitesi Senatosunun aldığı karar gereğince Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından, İslami İlimler Fakültesinin kurulmasına dair alınan karar Resmi Gazete’nin 10 Eylül 2012 tarihli sayısında yayımlandı.